Nærmere 400 nærbutikker over heile landet gjennomfører lørdag 21.oktober en kampanje for lokal handel. «Handle lokalt – velg nærbutikken» er slagordet for kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det statlige Merkur-programmet for distriktsbutikker.

Nærbutikker som møteplass

Kampanjen vil fokusere på hvor viktig nærbutikken er både som møteplass, servicesenter og salssted for dagligvarer. Målet er å redusere handels-lekkasje og stimulere til mer lokal handel. Dette er viktig for at butikkene skal overleve i kampen mot større lavprisbutikker.

Større sak kommer i neste ukes papiravis.