Det viser en fersk statistikk fra NSB. På NSB Regiontog på Raumabanen var det 2,5 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 89 440 reisende i perioden. Raumabanen er en 114,2 kilometer lang jernbanestrekning mellom Dombås  og Åndalsnes.

Stabil og god leveranse

To ganger i året gjennomfører NSB en stor kundeundersøkelse som måler hvor fornøyde kundene er (KTI) med tjenestene som leveres. NSB Nord består av Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen, og har de mest fornøyde kundene i hele landet, med en overordnet kundetilfredshet (KTI) på 81.

- Undersøkelsen viser at kundene opplever at tjenestene som leveres i NSB Nord er mer attraktive enn tidligere. Togreisende er gjennomgående godt fornøyd med leveransen, sier Lyng, og fortsetter:

- Dette kommer som følge av en stabil og god leveranse i tillegg til at vi har blitt bedre på alternativ transport. Dette er alle viktige punkter som vi vil jobbe videre med for å gjøre våre miljøvennlige og behagelig tog enda mer attraktive!