Nortura må forstå konsekvensene av å legge ned Otta