Norsk institutt for naturforskning (NINA) fant ei reinsimle i dårlig forfatning under merking av villrein i Nordfjella i år.

Forskerne ble oppmerksomme på ei lita villreinsimle som hadde skilt lag med flokken og lå og sparket i snøen. De gikk innpå dyret og forsøkte å hjelpe det, men villreinen døde etter kort tid.

Siden den døende simla ble funnet under merking, og omstendighetene var så spesielle, rapporterte NINA hendelsen til Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet, og dyret ble sendt inn for obduksjon ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Hjernen svinner

Fullstendig rapport er ikke klar, men det ble funnet sykdomsfremkallende prioner i hjernen.

- Når hjortevilt har en slik prionsykdom omtales sykdommen CWD, eller chronic wasting disease, forteller Bjørnar Ytrehus, veterinær i NINA på instituttets hjemmeside.

Sykdommen gjør kort og enkelt forklart at friske proteiner i hjernen brytes ned, og det oppstår «hulrom» i hjernen.

– Det finnes ulike prionsykdommer som rammer ulike arter. Mest kjent er kanskje scrapie eller skrapesjuke hos sau, kugalskap hos storfe og Creuzfeldt-Jacob hos mennesker, forklarer Ytrehus.

Gi beskjed om du ser syke dyr

CWD er en fellesbetegnelse for prionsykdom som rammer hjortevilt, men det kan likevel være ulike smittestoff. Veterinærinstituttet tar initiativ til å skaffe mer data om forekomsten av sykdommen hos villrein i Norge, og oppfordrer folk som observerer syke dyr i fjellet til å ta kontakt.

Hjortedyr med CWD viser uspesifikke sykdomstegn som vekttap og at de holder seg borte fra flokken. Etter hvert som sykdommen utvikler seg kan en se at dyrene skjærer tenner, drikker og tisser mye, sikler på grunn av økt spyttproduksjon og kan av og til ha ustø, ukoordinert gange, opplyser NINA.

Nordfjella er det nordligste villreinområdet i Langfjella og hørte naturlig sammen med blant annet Hardangervidda, som har Norges og Europas største villreinbestand.