Snart blir det et raskere og stabilt nett med høy kapasitet for brukerne.

– Jeg regner med at fibernettet blir koplet på så raskt som mulig etter at vi er ferdige. Skal jeg gjette regner jeg med rundt nyttår, sier Roy Frode Bjørnvolden i Bjørnvolden Maskin, som står for graving av grøftene.

Han forteller at de graver for Telenor og Lyse fibernett.

– I området Dombås-Joramo blir det lagt ned 5-6000 meter med kabel, sier han.

Han har et like langt område som skal grøftes i Heidal før vinteren, og har måttet leid inn arbeidsfolk for å bli ferdig.

Olav Holen (t.v.) og Ole-Kristian Berget i Bjørnvolden Maskin legger legger til rette i grøfta for fiberkabel. Her er de ved innkjørselen til Dovrefjell Hotell på Dombås. Foto: Anne Marie Aa