I behandlingen av økonomiplanen og budsjettforhandlingene i fjor, ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt igjen i Dovre fra 2018.

Takseringsjobben må gjøres

Kommuner som har eiendomsskatt pleier å taksere eiendommer hvert tiende år. For Dovre sin del skulle takseringsjobben vært gjort i 2015, men med det foreliggende vedtaket om å avvikle eiendomsskatt har ikke dette blitt gjort. Før eiendomsskatt kan innføres i 2018 må denne jobben gjøres.

I følge personalsjef i Dovre kommune, Rune Pettersen, blir det utlyst to 100 prosent prosjektstillinger denne uken. Kommunen vil ha én prosjektleder og en prosjektmedarbeider, begge i et ettårig engasjement i "eiendomsskattprosjektet".

I følge utlysningsteksten på kommunens hjemmeside er det mulighet for forlenget engasjement, og prosjektlederstillingen vil ha mulighet for forlengelse og fast stilling.

Øker inntektene

Rådmannens forslag til økonomiplanen var å innføre full eiendomsskatt i kommunen, men det politiske flertallet i kommunestyret ville ha et ramme for inntekten på 4 millioner kroner. Full eiendomsskatt i kommunen tilsvarer cirka 7,5 millioner kroner i inntekter.

Kommunens inntekter av eiendomsskatten i 2017 utgjør nesten 1,6 millioner kroner. Satsen er økt med 10 prosent fra fjoråret.