I disse dager mottar eiendomsbesitterne i Dovre kommune et skriv med faktaopplysningene som er hentet inn, under oppmålingene som er gjennomført dette året.

Kort frist

Det er nå viktig at du som eier eiendom i kommunen, ser gjennom opplysningene som er registrert, og gir tilbakemelding om du finner feil. Og du har ikke spesielt god tid på deg. Fristen for tilbakemeldinger er allerede fredag neste uke.Særlig viktig er det å kontrollere oppgitt areal på bygningene. Det er etasjenes bruksareal som skal være registrert, altså alt areal fra innsiden av ytterveggene, inkludert innvendige delevegger. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter, skal ikke regnes med.

Hundehus takseres ikke

Bygninger som er under 15 kvadratmeter skal hverken takseres eller meldes inn. Dette betyr blant annet at hundehus av normal størrelse, ikke takseres.På landbrukseiendommer blir i utgangspunktet ikke driftsbygningene taksert. På disse eiendommene er det kun hus som kan benyttes til beboelse, garasjer og uthus, samt fritidsbygg som ikke er fradelt eiendommen, som skal måles.