Sammen med Are Endal Rognes fra Støren her hun nå ansatt som naturveileder. ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn.

Heidi Vognild (41) har hovedfag i biologi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Heidi jobber for tiden som lærer og er engasjert på flere fronter. Hun er oppvokst i Oppdal og nå bosatt i Lesja, og kjenner dermed godt til både Dovrefjell og villrein.

Are Endal Rognes (29) har mastergrad i naturforvaltning. Are jobber for tiden som miljøkontrollør. Han har erfaring som fjelloppsyn og er interessert i bla. jakt, fiske og friluftsliv. Han kommer fra Støren og er nå bosatt i Oppdal.

Vognild og Rognes ser begge fram til å jobbe med naturformidling knyttet til villrein og fjell til ulike grupper, skriver Norsk Villreinsenter i en pressemelding.

De to skal jobbe med blant annet naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene, der både skoleverket og reiselivet er viktige målgrupper.

Ny løsning

- Videre skal naturveilederne utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell, stå for kursvirksomhet og tilrettelegging og delta i villreinsenterets samlede virksomhet og utvikling.Tidligere er det naturveiledere ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) som har ivaretatt naturveiledningen ved blant annet Villreinsenteret på Hjerkinn. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 flyttet Regjeringen bevilgningene til naturveiledning fra SNO til besøkssentrene/kompetansesentrene, skriver daglig leder ved Norsk Villreinsenter Nord,  Raymond Sørensen.

Mange søkere

Sørensen forteller at de hadde 79 søkere på de 2 naturveilederstillingene og har hatt 10 av kandidatene til intervju.

- Vi gleder oss til å få Heidi Vognild og Are Endal Rognes på plass på Hjerkinn. Tidspunkt for oppstart er enda ikke avklart, men de vil sannsynligvis være på plass i januar-februar 2018, sier han.

Are Endal Rognes blir å finne som naturveileder på Hjerkinn. Foto: privat