Senter for Bygdekultur på Hjerleid fikk tidenes julegave denne uken.

- Dette kommer godt med, sa daglig leder Heidi Karsten.

Hele 700 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB fikk senteret utdelt på tirsdag.

- Dette var en stor glede for oss og kunne bidra med penger til å kunne ivareta og videreføre flere typer tradisjonshåndverk. Vi følte oss som julenisser, sier Kjellaug Aasen fra DNB.

Prosjekt

Pengene skal gå til et prosjekt som nå er i startfasen.

- Ideén kom fra en håndverker, som etterlyste kurs innen restaurering av gamle og freda hus. Vi skal nå starte et prosjekt for å heve kompetansen for håndverkere innen restaurering, sier Heidi.

Kompetansehevingen vil foregå med kurs over en treårsperiode, og Heidi håper på oppstart allerede til våren 2014.

- Det blir åpent for alle håndverkere, både lokale og andre. Det er et samarbeid mellom flere, og Vågå Studieforbund for kultur og tradisjon er sentrale samarbeidspartnere, sier Heidi.

Spesialkompetanse

Poenget med kurset er å ta vare på og utvikle den eksisterende kompetansen i Nord-Gudbrandsdalen.

- Når en restaurerer hus kan en gjøre både riktig og galt, og i verste fall blir verdien på huset forringet. Det er viktig at den som utfører restaureringen gjør det rett, sier Heidi.

Kjellaug tror det er viktig å ta vare på kulturminner.

- Vi har i vårt område en stor verneverdig og fredet bygningsmasse, og dette er viktige kulturminner som påhviler samfunnet et stort ansvar å ta vare på. For å kunne restaurere et verneverdig eller fredet hus trengs spesialkompetanse og det er her dere gjør en fantastisk jobb, sier Kjellaug.