Mellom Sel og Brannhaug skal ein spyle stikkrenner, vidare skal ein bygge mastefundament. Nedhogne tre etter tidlegere skogrydding skal også fjernast.

Nokre av toga i helga vil ikkje bli erstatta med buss. Informasjon om trafikkavviklinga kan du finne på www.nsb.no