Dyret ble observert i Lesja, cirka to mil før Dombås fikk han øye på et dyr langs E136. Han så dyret i veiskulderen, og da han kom nærmere mener han bestemt at det måtte være en ulv. I etterkant tipset han Vigga om hendelsen.

– Den var slik som en ser på bilder. Den var ikke stor, og ganske lys i pelsen. Den gikk 10-12 meter fra veien. Den var tynn, og jeg tror det var et ungdyr, sier Skuseth-Hjelle.

Tok ikke bilde

Han var på vei hjem til Lillesand fra Ålesund, og er ikke kjent i Lesja. Han beskriver at det var spredt bebyggelse der han observerte dyret.

– Jeg er positiv på at det var en ulv, og etter jeg så den mener jeg at det umulig kunne ha vært en hund. I så fall var den veldig langt vekk fra hjemme, forklarer Skuseth-Hjelle.

Han var alene i bilen, og fikk ikke tatt bilde av dyret.

– Uten dokumentasjon blir det naturligvis bare en påstand, sier han.

Ulv i Valdres

Esben Bø, rovviltansvarlig for Oppland i Statens Naturoppsyn, har ikke kjennskap til observasjoner av ulv i Nord-Gudbrandsdalregionen siste del av 2014.

– Den siste sikre observasjonen av ulv vi hadde før jul, er den i Øystre Slidre, sier Bø, og viser til ulven som ble felt i Valdres 31. desember.

Han er ikke kjent med andre ubekreftede observasjoner i Lesja eller Dovre.

– Vi kan ikke si noe om det er ulv med mindre vi har bilder eller annen dokumentasjon, sier Bø.

Vandrer langt

En ulv kan vandre mellom fem og sju mil om dagen gjennom hele året. Likevel er det på senvinteren og våren det er mest vanlig med streifdyr i områder som ikke er regnet som ulvesone. Bø forklarer at det ikke er dokumentert noen sikker trekkrute gjennom Nord-Gudbrandsdalen.

– I løpet av et år får vi mange meldinger om ulv. En god del av det er feilmeldinger. Mange har ikke bilder, og da er det ofte vi ikke får en sikker observasjon, forklarer Bø.

I følge skandobs.no er det ikke registrert noen observasjoner av ulv i nærheten av Lesja og Dovre de siste tre ukene.