Korsvoll Maskin AS og Jan Haugen AS har sammen investert rundt tre millioner kroner i et nytt knuseverk i industriområdet på Joramo.

Knuseverket har nå vært i drift i tre uker, og består av en beltegående grovknuser på 50 tonn, et sorteringsverk og en kon-/finknuser. Det fungerer slik at grovknuseren først blir matet med stein fra en stor gravemaskin. Deretter går grusen til sorteringsverket, videre til finknuseren og deretter sorteringsverket igjen.

- Med dette knuseverket kan vi produsere alle typer grus, forteller Ola Håkon Korsvoll i Korsvoll Maskin AS.