Tirsdag morgen observerte fjelloppsyn i Lesja, Tommy Sønsterud og Jo Nørstebø, moskusflokken ved Sjongshø pp Dalsida i Lesja.

– Vi observerte ni dyr, og dette er trolig de samme dyra som ble observert her i januar, og i fjor sommer på Dalsida. Dyrene ble funnet i forbindelse med oppdrag for Statens Naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning, med registrering av jerv og fjellrev, forteller Sønsterud.

– Liten konflikt

– Det viser seg at flokken har hatt tilhold i dette området i rundt to år, og vi regner den da som etablert. Det er ikke ønskelig, siden den er langt utenfor kjerneområdet, sier Bjørn Rangbru hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Flokken har hatt lite konflikt med bebyggelse og mennesker, og vært observert fra tid til annen. Oppsyn og andre i fjellområdet har lett etter moskusene i flere måneder, tirsdag observerte de flokken.

– Det er ikke vedtak om å avlive dem enda. Vi jobber sammen med Miljødirektoratet for å finne ut hvilken anbefaling vi skal gi, nå som vi vet hvor de befinner seg, sier Rangbru.

Han tror ikke det vil komme en avgjørelse denne uken.

Her er moskusflokken ved Sjongshø tirsdag. (Foto: Tommy Sønsterud) Foto: Lokalavisa Vigga