I flere uker har to elger vært svært nærgående i Dombås. Både voksne og barn synes det er skremmende.

Det er særlig i Dombås nord og Hindåfeltet elgen oppholder seg. Ingen av elgene ser ut til å gjøre noe av at det er mennesker i nærheten. De reagerer heller ikke på støy fra maskiner eller biler. Elgen er observert både på gangveier, i hager og på vei.

Hans Kåre Vorkinnslien i Viltnemda har fått henvendelser vedrørende elgene på Dombås.

- Det er opp til kommunen å bestemme hva som skal gjøres med dem. Viltnemda kan ikke gripe inn å avlive den siden den ikke er skadet, sier Vorkinnslien. Han tror elgene er ungdyr som er utstøtt.

- Slike ungdyr kan bli ekstremt pågående. Vi har hatt tilsvarende problem tidligere år og prøvd å jage den, uten at det har lykkes. Når elg opptrer slik og særlig unger blir skremt, så bør de avlives, sier Vorkinnslien.