Statens Vegvesen ønsker å komme i gang med utbygging av E136 mellom Bjorli og Verma før 2028

foto