Fylkesmannen forbereder for smittetopp i oktober

foto