- Jeg vil bli så god som mulig

Ane Marie Berget Hareland er månedens unge talent, og hun satser for fullt på skiskyting fremover når hun begynner på NTG.