I juni fikk Giftinformasjonen rekordmange hoggormhenvendelser