I juni fikk Giftinformasjonen rekordmange hoggormhenvendelser

foto