Prosessen fortsetter mens vedtaket blir sendt til lovlighetskontroll