I dag har Rauma næringslag møte med næringsliv, vegvesen og politikere om E136

foto