Tek smitterisikoen på alvor - Stenger for transport til og frå fest og sosiale samvære

foto