av: Bjørnhild Vigerust

- Det finnes nok ikke tilsvarende noe sted i hele landet, sier Grete Horntvedt.- For Bygningshistorisk park er ikke et museum, men et levende senter for undervisning, utvikling og opplevelser rundt vår bygningshistorie, understreker hun.

Tjyrru, kaffelars og elvesus

Som medlemmer av Nye Hjerleids Venner, har Horntvedt sammen med lokalhistoriker Hans Bergseng tatt turen til parken denne lørdagen. Her tar de imot besøkende til omvisning, kaffe på ”svartkjel” og en trivelig prat.Siden Bygningshistorisk park ble etablert ved Rudiåa på Dovre i 1993, har 16 ulike konstruksjoner blitt satt opp for å demonstrere gamle teknikker for foredling av trevirke, bygging og restaurering. Husene i parken består hver av ulike byggemåter og materialer, og i tillegg er den gamle oppgangssaga fra først på 1700-tallet rekonstruert. Tjæremile og sagstilling er også bygget.

Levende klasserom

- Mange av byggene er satt opp i forbindelse med de årlige Treseminarene og kurs i ulike byggestiler, og målet er jo nettopp det å kunne spre kunnskapen og erfaringene rundt norsk bygningshistorie videre for å inspirere til at de blir tatt vare på, forklarer Horntvedt.Parken og de ulike bygningene brukes aktivt til både undervisning, aktiviteter og sosiale sammenkomster, og trekker sågar besøkende fra Færøyene, England og Litauen.Bygningshistorisk park ble stiftet av blant annet Hjerleid Videregåande Skule og Dovre kommune, og er åpen året rundt. 26. juli samt første helg i august tilbys guiding i parken fra 11.00 – 15.00, og lørdag 1. august blir det ikke minst mulig å oppleve oppgangssaga i drift.