– Det er bra at jakta nå kan fortsette og at Stortingets intensjon om at ulvebestanden skal forvaltes kan gjennomføres i praksis. Dette er et lite, men viktig tiltak for å dempe konfliktnivået i ulveforvaltningen, skrives det.

Det betyr at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter.

WWF Verdens naturfond Norge har i to omganger de siste månedene saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet.

WWF saksøkte staten første gang 2. november fordi organisasjonen mener den norske ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

WWF krevde samtidig midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark.

Nytt vedtak

Oslo tingrett besluttet 21. november at jakten må stanses i påvente av at retten senere skal ta stilling til om ulvejakten er i tråd med norsk lov og internasjonale avtaler. Tingretten slo da fast at departementet ikke hadde begrunnet godt nok at lisensvedtaket ikke truet artens overlevelse.