En polskregistrert trailer kjørte av vegen på E6 mandag morgen, like nord for Hjerkinn. Operasjonsleder Geir Stavheim i Gudbradnsdalen politidistrikt forteller at bergingsarbeidet pågår.

– Det er dirigering på stedet, og det vil bli stengt i korte perioder mens bergingsarbeidet pågår.