For tredje år på rad har Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) farenivået for skred for fjellpartiet Veslemannen i Rauma. Lørdag var det sendt ut nytt varsel, om at det er registrert økte bevegelser i fjellpartiet.

– Veslemannen er et lokalt, aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Dette partiet ligger 1100-1200 moh. og har et volum mellom 120 000 og 180 000 m3 . Bevegelsene i Veslemannen nådde et sesongmessig minimum i begynnelsen av mai med en hastighet på 0,1 mm pr døgn. Etter dette har hastigheten øket og er nå rundt 9 mm pr døgn for et mindre område av Veslemannen. De øvrige delene av Veslemannen har hatt en mindre økning i hastigheten. Dersom området med forhøyet hastighet utvikler et skred, kan dette trigge et større skred i Veslemannen. På denne bakgrunnen hever NVE/fjellskredovervåkingen farenivået for Veslemannen til moderat/gult nivå, skriver NVE i varselet.