Møtet arrangeres av Lesja og Dovre kommuner i kinosalen på Hjerkinnhus, og det var i utgangspunktet lagt opp til mange større tema på en kveld.

Plan, næring, areal, landbruk og utmark var i utgangspunktet tema for kvelden. Like før møtet holdes er det omrokkert noe i følge prosjektleder for reformprosessen, Håvard Gangsås.

Tema for kvelden blir utmark, jakt, fiske og landbruk. Næring og samfunnsutvikling blir større tema på neste folkemøte, i mai.

Villreinsenteret

Utviklingen på Hjerkinn vil være ett av temaene på møtet, og daglig leder for Norsk Villreinsenter Nord, Jo Skorem, skal fortelle litt om utviklingen siden oppstarten i 2007. Da ble Norsk Villreinsenter Nord etablert på Hjerkinn, med fire ansatte, samme antall som i dag. Tidlig i 2009 var et forprosjekt levert av staben, på hvordan villreinsenteret skulle bli.

– I store trekk har vi fulgt uviklingen i forprosjektet, forteller Skorem.

I dag er det totalt 10 personer som har arbeidsstedet sitt i lokalene til villreinsenteret, en fra Statens naturoppsyn, fire nasjonalparkforvaltere og Pilegrimssenter Dovrefjell.

Funksjonene

Villreinsenteret skal fylle tre funksjoner.

– Vi har to naturveiledere som i hovedsak har omvisning i naturen for skoler og institusjoner. Så har vi en fagkonsulent som arbeider med naturfaglige utredninger, forteller Skorem.

Den tredje funksjonen er den som har ført til Viewpoint Snøhetta på Tverrfjellet og den nye fangstparken like ved administrasjonsbygget på Hjerkinn.

– Den tredje funksjonen vi skal fylle er å ta del i verdiskapning i randsonene, på villreinens premisser. Vi skal gi folk kunnskap, sier Skorem.

Fjellstyrene

I tillegg til Skorem skal representanter for fjellstyrene holde presentasjoner på kveldens møte. Daglig leder Tommy Sønsterud for Lesja Fjellstyre og leder for Dovre fjellstyre, Stian Brenden.

Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune holder innledningen til møtet, og plan- og bygningssjef i Lesja kommune, Rigmor Bøe presenterer resultatet fra arbeidsgruppen sin om areal, plan, miljø, landbruk og næring.