Mandag vil du se et helikopter over Dovre og Lesja. Store mengder snøfall gjør at Eidefoss må ut på befaring for å se etter feil på kraftlinjen, og da er et helikopter den beste løsningen. Ifølge Eidefoss er det ikke vanlig at et helikopter må bistå i arbeidet.

– Helikopteret kjører over og ser om det er snø på linjene, noe de har startet med i helgen. Det er for er mye snø på linjene nå, sier Ole Kristian Ryen ved Eidefoss.

Ifølge han er også en av oppgavene å se etter trær som ligger over og mot kraftlinjene.

– Det er mye tung skog nå, sier han.

På Eidefoss sin Facebookside skrives det at befaringen vil foregå i Vågå, Sel, Dovre og Lesja.

– I forbindelse med de enorme snømengdene i Nord-Gudbrandsdalen må vi ha helikopterbefaring på linjetraseene i hele forsyningsområdet vårt. Helikopteret vil fly lavt og genere endel støy, skriver Eidefoss Nett på sin Facebookside.

Jan Ivar Skjedsvold er pilot, og han flyr over Lesja etter klokken 13.00.

Ryen forklarer at ingen skal være strømløse nå.

– Det er ganske vanlig at strømmen går når det er slik ekstremvær, sier han.

Ønsker hjelp

Eidefoss sier til Vigga at de gjerne ønsker at folk tar kontakt hvis de ser trær, greiner eller andre feil på linjenettet.

– Gjerne bilde også. Da går feilrettingen mye raskere, sier Hanne Omvik.