I oktober er det Rosa sløyfe-aksjon, og laurdag er det stand på Dombås. Då held Vågå Brystkreftforening stand, der dei informerar og sel effektar til inntekt for kampen mot brystkreft.

Lokallaget har medlemmar frå heile Nord-Gudbrandsdalen, og medlemmer frå Lesja og Dovre held standen laurdag.

Rosa Sløyfe-aksjonen har vorte heldt kvart år i Noreg sidan 1999. Det er eit samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, og i 2015 er temaet; å leve med uhelbredeleg brystkreft.