Vestad fyller 62 år i vår, og ønsker å trappe ned, skriver Sel kommune i en pressemelding.

I oppsigelsesbrevet takker hun for et meget godt samarbeid, og ønsker lykke til i det videre arbeidet med NGLMS. Oppsigelsen gjelder fra 1. juli i år, og Sel kommune er i gang med å rekruttere en ny leder.

– Sel kommune har startet arbeidet med å rekruttere en ny leder for NGLMS. Vi er og i en dialog med Vestad om oppfølging av utviklingsoppgaver knyttet til NGLMS i en overgangsfase, sier rådmann i Sel, Kaija Eide Drønnen.

Vestad begynte i et prosjekt i Sel kommune, for å bygge opp tjenestene ved det da nyopprettede lokalmedisinske senter på Otta. Hun og Sel kommune har hatt tett samarbeid med de andre fem kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, og sykehuset innlandet. Etter prosjektperioden var ferdig, gikk Vestad over ie en stilling som daglig leder ved NGLMS.

LES OGSÅ: Fokuserte på det lovpålagte