I sommer opplevde vi nok en gang en ulykke i Sjoa. Gruppen som satte ut med kataraft ovenfor Ridderspranget hadde trent i området og var etter alt og dømme dyktige og godt forberedt. Likevel skjer ulykken der fire ukrainske elvesportere omkommer, etter det som ser ut til å være menneskelig svikt. Det er en faktor en aldri kan sikre seg mot. Likevel setter denne ulykken på nytt fokus på rammene rundt elvesport i Sjoa. Nå har Sel og Vågå kommuner, politiet, raftingfirma, grunneiere og fjellstyre satt seg ned sammen for å finne ut hvordan de kan gjøre rammene tryggere. Da har de en stor oppgave foran seg. Etter forrige ulykke i Sjoa var agendaen den samme. Det kokte bort i kålen. Vi håper at fokus denne gangen er å få ut informasjon. Informasjonstavler må opp, og hovedfokus må være å få informasjonen så enkel og relevant som mulig. Om en skal lage nettside må en sørge for at den treffes, i dag er det ikke lett å finne relevant informasjon om Sjoa som elvesportdestinasjon, utenom de kommersielle selskapene sine sider.

Elvesheriff bør vurderes. Det tar ikke lang tid å farte opp og ned langs Sjoa for å oppsøke stedene der målgruppen kan treffes. En skal heller ikke ha mange redningsaksjoner før en økonomisk har lønnet en slik stilling i flere sesonger.

Viktigst er likevel faglige råd i arbeidet videre. Vi har i området noen av verdens beste padlere, erfarne raftere og folk med spesialkunnskap om elveredning. Bruk disse ressursene! I sesongen har raftingselskapene også guider fra alle verdensdeler med gode og dårlige eksempler på hvordan dette er gjort i andre land. Lær av andre! Det er ingen grunn til at Sel kommune skal finne opp kruttet på nytt. Det vil de heller ikke ha tid til om de skal nå målet om informasjon til neste sesong.