Det er snøfokk og stedvis dårlig sikt etter veiene.

Bilen står delvis i kjørebanen sørover, og er til hinder for sørgående trafikk.