Dovre kirke har for første gang fått sitt eget prosesjonskors.

Det har tidligere vært brukt prosesjonskors på Dovre, men kirken har aldri

hatt sitt eget. Nå har endelig kirken fått sitt eget kors som ble innviet

under folkemusikkmessen i Dovre kirke på søndag.

Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga