Lesja kommune har nå mottatt klagen på behandlingen av planlagt nybygg på Tunstugu i kommunestyremøtet som ble holdt tidligere i måneden.

Kommunestyrerepresentant Einar Utgaard tok del i både debatt og votering av saken.

Einar Utgaard sitter også som varamedlem i Gudbrandsdalsmusea AS i følge Brønnøysundregistrene.

- Vi mener helt klart at Einar Utgaard var inhabil under behandlingen av saken, sier Pål Torsgård som sammen med Per Holseth og Arne Mølmen står bak klagen.

- Vent med iverksettelse

De tre mener Einar Utgaard var inhabil i både formannskapet og kommunestyrets behandling av saken, og ønsker at kommunestyret skal ta stilling til om vedtaket som ble gjort i saken, skal kjennes ugyldig og legges fram til ny vurdering.

- Dersom den ikke blir tatt opp til ny vurdering vil krav om lovlighetskontroll bli sendt til departementet, i dette tilfellet delegert til fylkesmannen i Oppland, står det i klagen.

Torsgård, Holseth og Mølmen ber også om at avgjørelsen ikke blir iverksatt før klagen har fått en avgjørelse.

Uoversiktlig

Det planlagte nybygget på Tunstugu vil bli 3,4 millioner kroner dyrere enn først antatt. 2 millioner av dette blir tatt fra midler satt av til friluftspark til Bjorli, 1,4 millioner kroner fra næringsfondet. I møtet etterlyste Torsgård en oversikt over driftsutgifter og driftsinntekter for nybygget på Tunstugu.

- Selv om denne klagen  omhandler et kommunestyremedlems habilitet vil vi likevel tillate oss å kommentere notat som er sendt fra rådmann til ordfører 9. september i år, som er ment som et oppklarende dokument på uteblitte svar i kommunestyremøtet 4. september. Vi mener dette notatet er med å underbygge det faktum at en utbygging av Tunstugu vil gi økte driftsutgifter, samt høyere kapitalkostnader enn tidligere antatt, særlig da notatet fremgår uoversiktlig og tar opp punkter som ikke angår de etterlyste punktene, men heller tar opp blant annet samfunnsøkonomiske spørsmål, skriver klagerne.

Undrende

Torsgård sier at hans fokus under møtet helt og holdent var knyttet til det han mener var manglende informasjon i saken, derfor stilte han ikke spørsmål ved Utgaards habilitet.

- Det som undrer meg mest er vel at Utgaard selv ikke stilte dette spørsmålet, hverken i formannskapsmøtet eller kommunestyremøtet. Det er ihvertfall ikke protokollført noe fra formannskapsmøtet. Alle kommunestyremedlemmer skal også ha registrert alle sine verv i egen database slik at slike spørsmål kan avklares i forkant av møtet. Jeg vet selvfølgelig ikke status på om alle kommunestyremedlemmer har gjort dette, sier Torsgård.

Einar Utgaard er overrasket over innholdet i klagen.

- Nå er tydeligvis ikke økonomien i fokus lenger, jeg reagerer med hoderystende undring, sier han.

Utgaard sier han sitter i eierstiftelsen for Lesja bygdatun som kommunal representant, og at han oppfatter han også har denne rollen som vararepresentant i styret for Gudbrandsdalsmusea.

- Jeg representerer kommunestyret, og ikke meg selv, sier Utgaard.

Han er ikke enig med vurderingen Torsgård, Holseth og Mølmen har gjort.

- Dette er et forsøk på å trenere saken og stikke kjepper i hjulene.

Vurdering er bra

Rådmann Kai Ove Riise har akkurat fått saken på sitt bord, og gjør en vurdering opp mot forskjellig lovverk for en sak til kommunestyret neste uke. Innstillingen i saken vil ikke være klar før i morgen, fredag, Riise vil dermed ikke kommentere Utgaards habilitet i dag. Det han kan kommentere er rene fakta i saken.

- Einar Utgaard er valgt av kommunestyret til å være kommunens representant i eierstiftelsen for Lesja bygdemuseum,sammen med representanter fra Lesja historielag og venneforeninga. Her er Utgaard leder. Han er videre valgt til vararepresentant i styret for Gudbrandsdalsmusea i funksjon av å representere eierne. Her er han da ikke en kommunal representant, sier rådmannen.

Riise presiserer at eierstiftelsen ikke har noe med Tunstugu å gjøre, da det er et bygg Lesja kommune eier.

- Er man i tvil, så skal man vurdere det. Hvis det har skjedd en feil er det bedre å oppdage det nå, og ikke finne det ut i ettertid. Men hvorvidt det er skjedd en feil skal ikke jeg uttale meg om, sier varaordfører Hanne Velure (H).

- Ut fra min vurdering kan jeg ikke se at det har skjedd noe galt. Det er også viktig å presisere at om det så skulle ha skjedd en feil ville ikke det hatt noen innvirkning på resultatet etter stemmegivingen, sier ordfører Steinar Tronhus (Ap)

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 13 mot åtte stemmer.