Det siste jaktåret har det blitt felt færre store rovdyr i Oppland