Gir ekstraordinært tilskudd til skogplanting

foto