Kvotene for lisensfelling av jerv er klare - 12 jerv kan felles i Oppland

foto