Stiller spørsmål rundt stillingsutlysning: – Jeg forventer at administrasjonen vurderer hver eneste ny tilsetning nøye