Brannvesenet inviterer potensielle brannmenn: – Det er bra å få prøve, sjå på og ta på

foto