Ingen smitta i Lesja, éin i isolasjon i Dovre

foto