Bane NOR lover bedre punktlighet for togene: – Det gjennomføres nå mange tiltak