Lesjing avslørte løyndomar om istida og Store Dølasjø: – Vi kan trekke parallellar til i dag