Farevarselet nærmer seg det høyeste nivået i store deler av fylket og det er ikke meldt nedbør av betydning de neste ti dager. Det har allerede vært flere branner den siste tiden.

– Sol, varme og vind, gjør brannfaren spesielt stor. Tørkeskadet og død vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Derfor er det et forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark, sier Brannsjefutvalget i Innlandet fylke i en pressemelding.

De hadde torsdag et møte om den økende skogbrannfaren. Utvalget er ett tverrkommunalt samarbeidsråd der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Utvalget har på grunn av den økte skogbrannfaren satt opp ukentlig møterekke i samarbeid med Statsforvalterens Fylkesberedskapsråd.

– Når det er tørt skal det svært lite til for å starte en brann. Vi må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Dette følger av aktsomhetsplikten i brann- og eksplosjonsvernloven. Å være forsiktig innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå, sier utvalget.

Det er gult farevarsel i deler av vårt område. Foto: Skjermdump fra yr.no

Bålforbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Dette forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder, her gjelder normal aktsomhet. Å gjøre opp ild omfatter all bruk av bål-, grill- og peisinnretninger. Dette gjelder også etablerte bålplasser, primuser o.l. Engangsgriller utgjør en særlig brannfare. Da må du huske på at engangsgrillen også omfattes av forbudet. Stranden vil oftest regnes som utmark. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man dermed søke om tillatelse fra kommunen. Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt.

– Selv om det er bålforbud, er det tillatt å gjøre opp der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann. Brannsjefutvalget kan vanskelig se for seg noen områder hvor det nå åpenbart ikke kan føre til brann, overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan straffes med bot eller fengsel, sier utvalget.

De fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk.

– Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder forbudet, sier de.