Gudbrandsdølane hadde mange innspel om skulestruktur: – Vi må gjere slik at folk forelskar seg i oss