En meningsfull sommerjobb for bygdas ungdommer

foto