HLF Lesja og Dovre satser med å støtte opplæring av flere likepersoner

foto