Takket for seg etter nesten 20 år i politikken

foto