Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer