Folk i Lesja og Dovre handler mer på nett enn de fleste i fylket

foto