Politianmeldes etter å ha kjørt til toppen av Snøhetta

foto