Politianmeldes etter å ha kjørt til toppen av Snøhetta