Usikker på skolens framtid: – Nå er det opp til politikerne å bestemme